PENTADBIR

Barisan Pentadbir SMKBSB.Pengetua SMKBSB
Tuan Haji Mohammad Yusuf bin Ani

GPK HEM
Puan Hajah Noriha binti Nordin

GPK AKADEMIK
Puan Maziran binti Mustafa Kama

GPK KOKURIKULUM
Puan Roseminah binti Mohd Noor