TENTANG SMKBSB

Lencana SMKBSB


Moto SMKBSB

BERILMU
SEPADU
BERAMAL

Misi SMKBSB

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU 
MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

Visi SMKBSB

SMKBSB
MENJANA GENERASI UNGGUL

Slogan SMKBSB

SMKBSB TERBILANG

Piagam SMKBSB

Kami SMKBSB akan :-

Merealisasikan dasar dan wawasan yang terkandung 
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Menerapkan paduan ilmu dan amal untuk 
kesejahteraan dunia dan akhirat.

Mewujudkan persekitaran yang bersih, ceria dan harmoni 
untuk proses pembelajaran yang efisyen lagi berkualiti.

Memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra kepada
semua pelanggan SMKBSB.

Lagu SMKBSB

Berilmu, sepadu dan beramal,
Itulah ikrar janji kami, 
Mengukir wawasan sekolah berkesan,
SMKBSB.

Berdaya saing semangat membara,
Capai cita-cita,
Budaya ilmu teraju utama,
Sukan seiring sama.

Guru wibawa jadikan rujukan,
Mengukir kejayaan,
Ilmu di curah jadikan amalan,
Menuju wawasan,
SMKBSB.